0
 

ΚΝ 009

ΚΝ 009
ΚΝ 009
ΚΝ 009
ΚΝ 009

Ακριβές αντίγραφο από κιονόκρανο των Δελφών. Συνδυάζεται με την κολώνα KS 020.

Share |